Posty

Strach.

Wszystko jest złe!

Rodzic (nie)przyjaciel.